ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΜΑΡΚΕΣ ΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 147135707000 – ΑΦΜ : 801021345
Μουσών 98 -Κερατσίνι
2104961871 – [email protected]